Ανακοινώσεις

Τρίτη, 13 Μαϊου 2014
Aλλαγή ώρας Μαθήματος την Τρίτη, 13/5

Σας πληροφορούμε ότι, μετά από ενημέρωση από τους διδάσκοντες, το μάθημα "Μέθοδος Πεπερασμένων Διαφορών και Όγκων Ελέγχου. Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Τυρβώδεις Ροές" της Τρίτης 13/5, θα πραγματοποιηθεί 4-6μμ, στην Αίθουσα 32, Κτ.ΧΜ.