Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 07 Μαρτίου 2012
Αναβολή Διεξαγωγής Μαθήματος

Την Παρασκευή 9/3/2012, το μάθημα "Μη Γραμμικά Πεπερασμένα Στοιχεία" δε θα πραγματοποιηθεί. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα οριστεί κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα.