Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 09 Οκτωβρίου 2017
Yποστήριξη μεταπτυχιακής διατριβής Γ. Δημητρέλλου, 13/10/2017

Την Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017, ώρα 3:30 μμ, στην αίθουσα Κουμούτσου της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, θα γίνει η υποστήριξη της μεταπτυχιακής διατριβής του

Γιώργου Δημητρέλλου
Διπλωματούχου Χημικού Μηχανικού Παν. Πατρών

Μοντελοποίηση Περιοδικού Αναερόβιου Βιοαντιδραστήρα με Ανακλαστήρες με χρήση Comsol Multiphysics

Η Eξεταστική Επιτροπή:

Α. Γ. Μπουντουβής, Καθηγητής, Επιβλέπων, Σχ. Χημ. Μηχ. ΕΜΠ
Γ. Λυμπεράτος, Καθηγητής, Συν-Επιβλέπων, Σχ. Χημ. Μηχ. ΕΜΠ
Α. Καραντώνης, Επ. Καθηγητής, Σχ. Χημ. Μηχ. ΕΜΠ

Επισυνάπτεται περίληψη