Ανακοινώσεις

Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014
Εγγραφές και επανεγγραφές στα μαθήματα Α' εξαμήνου ακαδ. έτους 2014-2015

Οι εγγραφές του 1ου Εξαμήνου του ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική" για το ακαδ. έτος 2014-2015, καθώς και οι επανεγγραφές των μεταπτυχιακών φοιτητών που εισήχθησαν κατά το ακαδ. έτος 2013-2014, θα πραγματοποιηθούν από 01/10/2014 έως και 10/10/2014, 12.00-13.00 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Οι νεοεισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά την εγγραφή τους πρέπει να προσκομίσουν και τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

1.Ευκρινές φωτοαντίγραφο διπλώματος/πτυχίου (οι τελειόφοιτοι οφείλουν να προσκομίσουν είτε το πιστοποιητικό αποφοίτησής τους είτε βεβαίωση ότι έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της διπλωματικής τους εργασίας)

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας

3.Βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος/πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού)

4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

5.Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών ή για αλλοδαπούς της ελληνικής γλώσσας.

Επισυνάπτονται:

1. Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών (για τους νεοεισαχθέντες)
2. Αίτηση δήλωσης μαθημάτων

Από τη Γραμματεία