Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014
Παράδοση και εξέταση μεταπτυχιακών εργασιών, περιόδου Φεβρουαρίου 2014

Σας πληροφορούμε ότι η παράδοση και εξέταση των Μεταπτυχιακών Εργασιών (ΜΕ) της περιόδου Φεβρουαρίου 2014 για το ΔΠΜΣ «Υπολογιστική Μηχανική» θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

 

Λήξη κατάθεσης ενός αντιτύπου ΜΕ

μαζί με βεβαίωση αποδοχής από τον

επιβλέποντα (στην οποία θα προτείνονται

τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής)                     : 21/03/2014

 

Περίοδος εξέτασης ΜΕ                                            : 31/03/2014 - 04/04/2014

 

Από τη Γραμματεία