Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014
Ανακοίνωση για το μάθημα "'Εκτίμηση Σφάλματος και Προσαρμοστικές τεχνικές"

Σας πληροφορούμε ότι, μετά από ενημέρωση από τον διδάσκοντα, το μάθημα "Εκτίμηση Σφάλματος και Προσαρμοστικές τεχνικές" της Παρασκευής 2/5, δεν θα πραγματοποιηθεί και θα αναπληρωθεί σε επόμενη εβδομάδα.

Από τη Γραμματεία