Ανακοινώσεις

Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020
Θεσεις για νέους Ερευνητές, Υποψήφιους Διδάκτορες και Μεταδιδάκτορες στο Εργαστηριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Στο πλαίσιο νέων χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων και έργων, το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ προτίθεται να προκηρύξει θέσεις για νέους Ερευνητές, Υποψήφιους Διδάκτορες και Μεταδιδάκτορες στις ακόλουθες περιοχές:

  1. Ολοκληρωμένα μαθηματικά μοντέλα υδραυλικής και ενεργειακής συμπεριφοράς υδατικών συστημάτων.
  2. Ολοκληρωμένα μαθηματικά μοντέλα επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων.
  3. Στρατηγικές Ευφυούς Διαχείρισης & Αλγόριθμοι Βέλτιστου Προγραμματισμού υδατικών συστημάτων.
  4. Βέλτιστος σχεδιασμός Συστημάτων Παρακολούθησης Πλημμυρών με τη χρήση ολοκληρωμένων μαθηματικών μοντέλων.
  5. Βέλτιστος σχεδιασμός Συστημάτων Έγκαιρης Προειδοποίησης Πλημμυρών με τη χρήση ολοκληρωμένων μαθηματικών μοντέλων.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Διευθυντή του Εργαστηρίου, Καθηγητή Αναστάσιο Στάμου (210-772-2809 και stamou@mail.ntua.gr).