Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 03 Ιουνίου 2019
Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας Ιουνίου 2019

Σας πληροφορούμε ότι, η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» μπορεί να κατατεθεί από 24 Ιουνίου έως και 05 Ιουλίου 2019 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία