Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019
Ανακοίνωση για το μάθημα "Μη Γραμμική Δυναμική - Ανάλυση Πολλαπλών Κλιμάκων"

Το μάθημα "Μη Γραμμική Δυναμική - Ανάλυση Πολλαπλών Κλιμάκων" δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22/02/2019, λόγω κωλύματος του διδάσκοντος.

Η διδασκαλία του μαθήματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 01/03/2019.

Από τη Γραμματεία