Ανακοινώσεις

Σάββατο, 12 Απριλίου 2014
Tροποποιήσεις προγράμματος εαρινού εξαμήνου 2013-2014

Ανακοινώνεται το τροποποιημένο πρόγραμμα διδασκαλίας του εαρινού εξαμήνου 2013-2014. Εχουν γίνει οι εξής αλλαγές:

1)Το μάθημα «Μη Γραμμική Δυναμική- Ανάλυση Πολλαπλών Κλιμάκων» (κοινό για τις δύο ροές) θα γίνεται Τρίτη 6:00-9:00 (αντί Δευτέρα που ήταν).

2)Το μάθημα  «Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι ΙΙ- Δυναμική» (της ροής «Στερεά») θα γίνεται Δευτέρα 6:00-9:00 (αντί Tρίτη που ήταν).

3) Το μάθημα «Μέθοδος Συνοριακών Στοιχείων Ι» (της ροής «Ρευστά») θα γίνεται Πέμπτη 6:00-8:00 (αντί Τρίτη που ήταν).

Το τροποποιημένο πρόγραμμα θα ισχύσει αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα.