Ανακοινώσεις

Τρίτη, 01 Σεπτεμβρίου 2015
Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2015-2016

Ανακοινώνεται το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Μεταπτυχιακών Σπουδών ακαδ. έτους 2015-2016, όπως εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του ΕΜΠ (συνεδρίαση 10-07-2015).