Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 29 Μαϊου 2017
3o Σεμιναριακό Εργαστήριο (workshop): Επιστημονικοί Υπολογισμοί Μεγάλης Κλίμακας

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

(Παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων συμμετοχής έως και τη Δευτέρα 26/6)