Ανακοινώσεις

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014
Πρόγραμμα εξετάσεων 1ου εξαμήνου 2013-2014 (τροποποιημένο)

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα εξετάσεων των μαθημάτων του 1ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 με μια τροποποίηση από το προηγούμενο: η εξέταση του μαθήματος "Μηχανική Συνεχούς Μέσου" μετακινείται στην Παρασκευή 14/3/2014.