Ανακοινώσεις

Τρίτη, 17 Μαϊου 2016
Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας Ιουνίου 2016

Σας πληροφορούμε ότι, η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» μπορεί να κατατεθεί από 27 Ιουνίου έως και 1 Ιουλίου 2016 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία