Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2016
Bραβεία Limmat Stiftung στους 3 πρωτεύσαντες αποφοίτους του 2016

Τα βραβεία του ιδρύματος Limmat Stiftung απονέμονται στους τρείς αποφοίτους του 2016 με το μεγαλύτερο βαθμό μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (ΜΔΕ):

1ο   Eμμανουήλ Τρυπάκης,  με βαθμό ΜΔΕ 9,42
2ο   Δημήτριος Τσαπέτης,  με βαθμό ΜΔΕ 9,34
3ο   Παναγιώτης Σεβεντεκίδης, με βαθμό ΜΔΕ 9,14

Ολα τα βραβεία ειναι ισόποσα, ύψους 3.000 ευρώ.