Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 15 Μαϊου 2015
Ανάληψη θέματος μεταπτυχιακής εργασίας Ιουνίου 2015

Σας πληροφορούμε ότι η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας, για όσους μεταπτυχιακούς φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του ΔΠΜΣ, μπορεί να κατατεθεί  από 24/06/2015 έως 03/07/2015 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ