Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 01 Φεβρουαρίου 2019
Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας Φεβρουαρίου 2019

Σας πληροφορούμε ότι, η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας, για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περάσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. "Υπολογιστική Μηχανική", μπορεί να κατατεθεί από 18 Φεβρουαρίου έως και 1 Μαρτίου 2019 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία ΔΠΜΣ