Ανακοινώσεις

Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012
Εγγραφές στα μαθήματα Α' εξαμήνου ακαδ. έτους 2012-2013

Οι εγγραφές του 1ου Εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2012-2013, καθώς και οι επανεγγραφές των εισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών κατά το ακαδ. έτος 2011-2012, για το Δ.Π.Μ.Σ. ?Υπολογιστική Μηχανική? θα πραγματοποιηθούν από 8 Οκτωβρίου έως 19 Οκτωβρίου 2012.
Οι νεοεισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά την εγγραφή τους πρέπει να προσκομίσουν και τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος/πτυχίου (οι τελειόφοιτοι οφείλουν να προσκομίσουν είτε το πιστοποιητικό αποφοίτησής τους είτε βεβαίωση ότι έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της διπλωματικής τους εργασίας)
  2. Επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία
  3. Βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος/πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού)
  4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  5. Επικυρωμένα πιστοποιητικά ξένων γλωσσών ή για αλλοδαπούς της ελληνικής γλώσσας.

Από τη Γραμματεία