Ανακοινώσεις

Πέμπτη, 30 Μαϊου 2013
Παράδοση και εξέταση μεταπτυχιακής εργασίας, περιόδου Ιουνίου 2013

Σας πληροφορούμε ότι η παράδοση και εξέταση των Μεταπτυχιακών Εργασιών (ΜΕ), περιόδου Ιουνίου 2013, για το ΔΠΜΣ «Υπολογιστική Μηχανική» θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

- Παράδοση ΜΕ: Λήξη κατάθεσης ενός αντίτυπου ΜΕ μαζί με βεβαίωση του επιβλέποντα καθηγητή περί ολοκληρώσεως της ΜΕ έως 14/06/2013                 

- Περίοδος εξέτασης μεταπτυχιακών εργασιών: 24/06/2013- 01/07/2013