Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013
Εγγραφές στα μαθήματα 2ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2012-2013

Οι εγγραφές του 2ου εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2012-2013, καθώς και οι επανεγγραφές των εισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών κατά το ακαδ. έτος 2011-2012, θα πραγματοποιηθούν από 18 έως 22 Φεβρουαρίου 2013. (Σημειώνεται ότι α) η εγγραφής σας θα θεωρηθεί έγκυρη εφόσον έχετε επιτύχει σε τουλάχιστον δύο μαθήματα του 1ου εξαμήνου και β) η επανεγγραφή είναι υποχρεωτικήανεξάρτητα από το αν υπάρχουν χρωστούμενα μαθήματα ).

Αιτήσεις τροποποίησης της δήλωσης μαθημάτων θα γίνονται δεκτές 25 και 26 Φεβρουαρίου 2013.