Ανακοινώσεις

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2021
Ορισμός εκπροσώπων στην ΕΔΕ του ΔΠΜΣ

Καλούνται οι ενεργοί φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» να εκλέξουν δύο (2) εκπροσώπους τους στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο 4485/4-8-2017.

O Διευθυντής του ΔΠΜΣ

Χρήστος Κυρανούδης