Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012
ΑΝΑΒΟΛΗ Σεμιναρίου Comsol Multiphysics, 20/12

Το Σεμινάριο Comsol Multiphysics (20/12, 4:00 - 7:00) αναβάλλεται λόγω εκτάκτων προβλημάτων λειτουργίας της Σχολής. Θα γίνει στις 17/1/2013 (θα ακολουθήσει έγκαιρη ειδοποίηση).