Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020
Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας Ιουνίου 2020

Σας πληροφορούμε ότι, η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» μπορεί να κατατεθεί από 29 Ιουνίου έως και 03 Ιουλίου 2020 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία