Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2012
Θέση υποψήφιου διδάκτορα-ερευνητή σε υπολογιστική μηχανική στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Πολυτεχνείο Κρήτης
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Δρ. Ιωάννης Κ. Νικολός
Επ. Καθηγητής
E-mail: jnikolo@dpem.tuc.gr
Τηλ.: 28210 37300

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια θέση Υποψήφιου Διδάκτορα - Ερευνητή

Στα πλαίσια προγράμματος χρηματοδοτούμενου από το ERC (European Research Council), το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει στις αρχές του 2013 με διάρκεια 48 μήνες, καλούνται ενδιαφερόμενοι για μια θέση Υποψήφιου Διδάκτορα - Ερευνητή να επικοινωνήσουν με τον Επ. Καθηγητή Ιωάννη Νικολό.

Το αντικείμενο της έρευνας περιλαμβάνει ανάπτυξη θεωρητικών μοντέλων (και των αντίστοιχων υπολογιστικών μεθόδων) για την μακροσκοπική μοντελοποίηση της ροής οχημάτων, λαμβάνοντας υπόψη και την αλληλεπίδραση μεταξύ των οχημάτων (macroscopic traffic flow models).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν πολύ καλό θεωρητικό υπόβαθρο στη Ρευστοδυναμική και στην Υπολογιστική Ρευστοδυναμική, καθώς και πολύ καλές γνώσεις και πρακτική εμπειρία σε προγραμματισμό Η/Υ, τα οποία θα αποδεικνύονται από τις επιδόσεις σε προπτυχιακά/μεταπτυχιακά μαθήματα και από τη διπλωματική/μεταπτυχιακή εργασία τους. Επειδή οι απαιτήσεις του ερευνητικού προγράμματος είναι υψηλές, αναζητούνται υποψήφιοι με πολύ καλό υπόβαθρο και διάθεση για έρευνα. Ο τόπος εργασίας θα είναι τα Χανιά.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολύ ανταγωνιστική αμοιβή για τον Υπ. Διδάκτορα που θα επιλεγεί.