Ανακοινώσεις

Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2019
Προκήρυξη Βραβείων Διδακτορικών Διατριβών 2019 από την ECCOMAS

Η European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS) προκηρύσσει δύο βραβεία καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής στην επιστημονική περιοχή της Υπολογιστικής Μηχανικής, που ολοκληρώθηκε το 2019 – (βλ. σχετική προκήρυξη στην ιστοσελίδα της ECCOMAS)

Για τον σκοπό αυτό κάθε εθνική εταιρία υπολογιστικής μηχανικής – εν προκειμένω η Ελληνική Εταιρία Υπολογιστικής Μηχανικής (ΕΛΕΤΥΜ) – θα επιλέξει, μετά από διαδικασία αξιολόγησης από ειδική επιτροπή που θα οριστεί από το ΔΣ της ΕΛΕΤΥΜ, την καλύτερη διατριβή και θα την προωθήσει στην ΕCCOMAS με υποψηφιότητα για βράβευση. Οι διατριβές θα πρέπει να έχουν εξεταστεί από τις 7-μελείς εξεταστικές επιτροπές εντός του 2019.

Σημειώνεται ότι η διατριβή που θα επιλεγεί από την ΕΛΕΤΥΜ, θα βραβευτεί στο ECCOMAS 2020 Congress που θα διοργανωθεί μαζί με το 14th World Congress in Computational Mechanics, στις 19-24 Ιουλίου 2020 στο Παρίσι.

Όσοι υποβάλλουν υποψηφιότητα, πρέπει να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τη διατριβή στη διεύθυνση kvspilio@central.ntua.gr το αργότερο μέχρι 24 Ιανουαρίου 2020.

Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΛΕΤΥΜ,

Κ. Σπηλιόπουλος
Πρόεδρος ΕΛΕΤΥΜ