Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 03 Φεβρουαρίου 2016
Ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας Φεβρουαρίου 2016

Σας πληροφορούμε ότι, η αίτηση για ανάληψη θέματος Μεταπτυχιακής Εργασίας για όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Υπολογιστική Μηχανική» μπορεί να κατατεθεί από 22 έως και 26 Φεβρουαρίου 2016 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Από τη Γραμματεία