Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014
Yποστήριξη μεταπτυχιακής διατριβής Κων. Καραλή, 26-11-2014

Την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014, και ώρα 9:30 πμ, στην αίθουσα 217 του κτ. Κεντρικής Βιλιοθήκης ΕΜΠ, θα γίνει η υποστήριξη της μεταπτυχιακής διατριβής του

Κωνσταντίνου Καραλή
Διπλωματούχου Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ

Ρευστοδυναμική προσομοίωση ηλεκτρικής καμίνου εμβαπτισμένου τόξου 

 

Η Eξεταστική Επιτροπή:
Α. Γ. Μπουντουβής, Καθηγητής, Επιβλέπων, Σχ. Χημ. Μηχ.
Α. Καραντώνης, Επ. Καθηγητής, Σχ. Χημ. Μηχ.
Α. Ξενίδης, Αν. Καθηγητής, Σχ. Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών