Ανακοινώσεις

Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014
Yποστήριξη μεταπτυχιακής διατριβής Aνδρέα Νάτση, 15-10-2014

Την Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014, και ώρα 3:30 μμ, στην αίθουσα Κουμούτσου της Σχολής Χημικών Μηχανικών, θα γίνει η υποστήριξη της μεταπτυχιακής διατριβής του

Ανδρέα Νάτση
Μηχανολόγου & Αεροναυπηγού Μηχανικού Παν. Πατρών

Multiphase CFD Simulation of suction of water by the engine of cars subjected to water drive through

 

Η Eξεταστική Επιτροπή:
Α. Γ. Μπουντουβής, Καθηγητής, Επιβλέπων, Σχ. Χημ. Μηχ.
Χ. Κυρανούδης, Καθηγητής, Σχ. Μηχ. Μηχ.
Ν. Μαρκάτος, Ομότιμος Καθηγητής, Σχ. Μηχ. Μηχ.