Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014
Ανακοίνωση για το μάθημα "Στοχαστικά πεπερασμένα στοιχεία"

Το μάθημα του 2ου εξαμήνου με τίτλο "Στοχαστικά πεπερασμένα στοιχεία" δεν θα διδαχθεί κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2013-2014)

Από τη Γραμματεία