Προσωπικό

Α. Παπαθανασίου  
Αναπληρωτής Καθηγητής

Σχολή Χημικών Μηχανικών

E-Mail : pathan@chemeng.ntua.gr
Τηλέφωνο : +30 210 772 3234
Fax : +30 210 772 3298
Ιστοσελίδα : http://www.chemeng.ntua.gr/the_people/a.papathanasiou 

Μαθήματα :