Περιγραφή Μαθήματος

Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Πολυφασικά-Πολυσυστατικά-Αντιδρώντα Συστήματα

Εξάμηνο : 2o

Ροή : ΡΟΗ "ΡΕΥΣΤΑ"

ΠΜ (ECTS) : 6

Διδάσκοντες : Μ. Φούντη

Εργαστήριο/Ασκήσεις : Δ. Κατσουρίνης, Δ. Κολαίτης