Προσωπικό

Γ. Πάσχος  
Δρ.

Σχολή Χημικών Μηχανικών

E-Mail : gpashos@gmail.com
Τηλέφωνο : +30 210 772 3296
Fax : +30 210 772 3298
Ιστοσελίδα :  

Μαθήματα :