Προσωπικό

Ι.Φ. Δαφαλιάς  
Ομότιμος Καθηγητής

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

E-Mail : yfdafalias@central.ntua.gr
Τηλέφωνο : +30 210 772 4026
Fax : +30 210 772 4007
Ιστοσελίδα :  

Μαθήματα :