Προσωπικό

Α. Καραντώνης  
Αναπληρωτής Καθηγητής

Σχολή Χημικών Μηχανικών

E-Mail : antkar@central.ntua.gr
Τηλέφωνο : +30 210 772 3301, 210 772 4067
Fax : +30 210 772 3184
Ιστοσελίδα : http://users.ntua.gr/antkar 

Μαθήματα : Μη Γραμμική Δυναμική - Ανάλυση Πολλαπλών Κλιμάκων