Προσωπικό

Α. Στάμου  
Καθηγητής

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

E-Mail : stamou@central.ntua.gr
Τηλέφωνο : +30 210 772 2815
Fax : +30 210 772 2814
Ιστοσελίδα : http://www.hydro.ntua.gr/faculty/stamou/ 

Μαθήματα :