Προσωπικό

Α. Σιδερίδης  
Συνταξιούχος

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

E-Mail : siderem@central.ntua.gr
Τηλέφωνο : +30 210 772 1224
Fax : +30 210 772 1302
Ιστοσελίδα :  

Μαθήματα : Σύνθετα και Πολυμερή Υλικά. Ανάλυση Κατασκευών